Op zoek naar wat betekent bar?

   
 
wat betekent bar
 
bar Vertaling Engels-Nederlands.
7 something which prevents something: His carelessness is a bar to his promotion. 8 the rail at which the prisoner stands in court: The prisoner at the bar collapsed when he was sentenced to ten years imprisonment. 1 to fasten with a bar: Bar the door.
bar Nederlands woordenboek Woorden.org.
Een verouderde eenheid voor de luchtdruk, of de druk van een gas of damp. 1 Bar is 1 kg cm2, of ongeveer 10 N-cm2 Tegenwoordig wordt de Pascal gebruikt. Deze is gedefi. Van het Griekse woord baros, wat zwaartekracht wil zeggen.
BAR Bruto AanvangsRendement Bouwstenen voor Sociaal.
Verrekeningen als: achterstallig onderhoud, contante waarde markthuur contracthuur, aanvangsleegstand en incentives worden separaat verrekend en buiten de BAR gelaten. Met behulp van een inschatting van de te realiseren jaarhuur en een marktconforme BAR, kan de maximale investering in een bepaald gebouw worden bepaald.
Gebiedseconomie Bruto Aanvangs Rendement BAR.
Waarde 100.000, / 80, % 1.250.000, VON. Een BAR van 80, % betekent dus niet hetzelfde als 125, maal de huur. 1 / 80, % 125., Hoe lager de BAR, hoe hoger de investering dus is ten opzichte van de jaarlijkse huur.
Wat betekent bar? WatBetekentHet.nl.
Waarom ben je anders op zoek naar de betekenis van bar? Niet voor niets wordt er op het internet veel gezocht op.: Wat Betekent Het? Wat betekent bar? Op deze website geven we antwoord op deze vragen! Wat Betekent bar?
Betekenis Bar.
Wat betekent Bar? Hieronder vind je 26 betekenissen van het woord Bar. Je kunt ook zelf een definitie van Bar toevoegen. bijwoord heel erg. Voorbeeld: het is bar koud vandaag Bron: www.muiswerk.nl. natuurkunde, techniek eenheid van druk circa 1 atmosfeer, weergegeven met het symbool bar Eén bar is gelijk aan 100 kilopascal 100kPa.
Gratis woordenboek Van Dale.
Je hebt gezocht op het woord: bars. 1 bar bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: barder, overtreffende trap: barst 1 van streken kaal, onvruchtbaar 2 guur, koud; akelig: een barre winter; het was bar en boos zoals hij tekeerging hij ging heel erg tekeer 3 erg: het is bar koud vandaag 2 bar de; m en v; meervoud: bars; verkleinwoord: barretje 1 cafébuffet met hoge krukjes: aan de bar zitten 2 klein café 3 gelegenheid waar je snel iets kunt gebruiken, snel reparaties kunt laten verrichten enz.:
Bar druk Wikipedia.
Het meest gebruikelijke is de millibar symbool: mbar 100 Pa, vooral voor het aangeven van de atmosferische druk. Eén bar betekent dat er 10 newton bij benadering 1 kgf drukt op één vierkante centimeter. Dus 1 bar 10 N/cm 100.000 N/m. Dit is ongeveer 1 kgf/cm, wat ook ongeveer de atmosferische druk is.

Contacteer ons